Καθημερινά προπονήσεις

Πρωί

11:00 - 12:00 Δευτέτα - Τετάρτη - Παρασκευή - Σάββατο

Απόγευμα

18:00 - 19:30 Δευτέρα με Παρασκευή

Παιδικό

19:30 - 20:30 Δευτέρα - Τρίτη - Πέμπτη

s2Member®

Pin It on Pinterest

Share This